ศูนย์ให้คำแนะนำปัญหาการปลูกพืช

ศูนย์นี้ตั้งอยู่ที่ 99/220 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทร 02-9543120-23 (สำนักงานเก่าบริษัทลัดดา จำกัด)

มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรหรือสวนที่ปลูกพืชทุกชนิด และประสบปัญหาของการปลูก ปัญหาโรคพืช แมลงศัตรูพืช
รวมทั้งการติดดอก ติดผล ทางศูนย์ได้เชิญ ดร. สุจินต์. จันทรสอาด ซึ่งเป็นนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ทำการทดสอบทดลองสาร
กำจัดศัตรูพืช ร่วมกับบริษัทลัดดา จำกัด มาเป็นเวลายาวนาน จะเป็นผู้ที่มาให้คำแนะนำปรึกษา โดยทางศูนย์ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น


เนื่องจากนโยบาย บริษัท ลัดดา จำกัด ในอดีตต้องการช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถ ปลูกพืชโดยลดต้นทุน
เพิ่มผลผลิตและรู้จักวิธีการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัยซึ่งขณะนี้ บริษัทลัดดา จำกัด ได้มีการโอนธุรกิจไปให้บริษัทอื่นแล้ว
แต่ยังคงตั้งใจที่จะดำรงค์ไว้ ซึ่งนโยบายนี้จึงจัดตั้งศูนย์นี้ขึ้น


นอกจากนั้น ทางศูนย์ยังมี เวปไซต์ และเฟสบุ๊ค ที่ทุกท่านสามารถเข้าไปเปิดดูได้
เพราะจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อย ที่ www.vanidakaset.com

หรือ Facebook @Vanidakaset


เพื่อมั่นใจว่าเมื่อท่านเข้ามาแล้วจะได้พบตามเวลาที่นัดหมายหรือถ้ามีข้อสงสัยประการใด ติดต่อได้โดยทาง

โทร - 02-9543120-23 / 081-8503904

ทางศูนย์จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

YouTube Channel

EP.1 การดื้อยาและปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดแมลงของเกษตรกร

EP.2 โรคตายพรายในกล้วย ปัญหาที่แก้ไม่ได้ ด้วยสารเคมีทั่วไป

EP.3 ปัญหาโรค โคนเน่า-รากเน่า-ใบเหลือง ในดีปลี

EP.4 ปัญหาโรคแอนแทรคโนส (Anthracnose) ในดีปลี

EP.5 หนอนใยผัก ปัญหาใหญ่ในผักตระกูลกะหล่ำปลี

EP.6 หนอนใยผักในกะหล่ำปลี แก้อย่างไร?

EP.7 การแก้ปัญหาแอนแทรคโนสในมะม่วง

EP.8 แก้ปัญหาเพลี้ยไฟในมะม่วง

EP.9 แก้ปัญหาโรคกุ้งแห้งในพริก

EP.10 แก้ปัญหาโรคในแตงเมล่อน

EP.11 แก้ปัญหาแมลงศัตรูพืชในเมล่อน

 

ปัญหาการปลูกพืช

ปัญหาในกล้วยหอมที่เกษตรกรไม่รู้จัก

ปัญหาที่เกษตรแก้ไม่ได้ในมะเขือเทศ

ปัญหาผิวตกกระบนผลกล้วยหอม

ปัญหาโรคเหี่ยวเขียวในมะเขือเทศ

ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืชในกะหล่ำปลี

โรคตายพรายในกล้วย

ปัญหาโรคแอนแทรคโนสในมะม่วง

ปัญหาเพลี้ยไฟในมะม่วง

ปัญหาโรคไฟทอปธอราในทุเรียน

ปัญหาโรคแอนแทรคโนสในพริก

 

สถานการณ์ปัญหาพืชปลูก

ศัตรูพืชที่เป็นปัญหาใหญ่ในกล้วยหอม

ศัตรูพืชที่เป็นปัญหาใหญ่ในมะเขือเทศ

การผลิตมะเขือเทศคุณภาพ

อะไรทำให้ต้นพริกเหี่ยว?

เพลี้ยไฟศัตรูพืช

โรคในเมล่อน

 

ข้อมูลข่าวสารต่าง

แนวโน้มการใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช

ปัญหาโรคพืชและแนวโน้มการใช้สารเคมีกำจัดโรคพืชในประเทศไทย

ปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชของเกษตรกร